Marstrand – en ö med spännande historia

Marstrand. En stad grundad på 1100-talet, ett idylliskt skärgårdssamhälle omslutet av det salta havet och med en fri horisont åt väster. Här finns så mycket historia – och historier.

Tänk bara på alla de människor som trampat på skifferplattorna och kullerstenen i Marstrand före mig! Baderskor, servitriser och springpojkar. Kaparkaptener och kungar.

När du som besökare kliver iland på stenkajen kan det var spännande att veta att den byggdes under Porto Franco-perioden. 1775 beviljar Gustav III att göra Marstrand till frihamn, en ort som står i direkt förbindelse med världshaven. Den lyder förvisso under sitt lands lagar men ses som en stat i staten.

Varor som skulle från Marstrand till exempelvis Göteborg fick förtullas, något som ledde till en omfattande smugglings och kaparverksamhet. Med Porto Franco avtalet fick ön tullfrihet, näringsfrihet och religionsfrihet. Tullfritt så länge varorna inte skeppades från Marstrand. Näringsfriheten innebar att man inte tillämpade det hårt styrda skråtvånget på ön. Och slutligen religionsfriheten som bjöd en tillflyktort bland annat för judiska familjer. Skandinaviens första synagoga ligger i Marstrand, på Fredriksborg – förvarsbefästningen i öns norra inlopp. Till ön kommer också politiskt engagerade fransmän och förmögna adelsmän som här sätter sig själva och sin förmögenhet i säkerhet eftersom franska revolutionen pågår under samma tid.

En av paragraferna i Porto Franco brevet (som senare kom att ändras) innebar en amnesti för brott som inte hade med liv eller ära att göra. I praktiken kunde en handelsman i Göteborg be en av sina anställda att sätta upp en filial på Marstrandsön. Han skickar med denne – låt oss kalla honom Tjufstedt en summa pengar, 3000 riksdaler. Under resan till Marstrand kommer Tjufstedt på bättre tankar och när han går i land på ön har han fattat ett beslut. Då han anmäler sig och talar om sitt ärende, vilket alla som kom till ön fick göra, förklarar han att han förskingrat pengar för sin arbetsgivare och nu avser att slå sig ned på ön och öppna konkurrerande verksamhet. Brottet hade varken med liv eller ära att göra och därmed var Tjufstedt säker, i alla fall så länge han inte lämnade Marstrandsön.

Åtskilliga var de gäldenärer som flydde till Marstrand och enligt den så kallade ”speculantlistan” flydde mer än 500 personer för ”gäld”, men det fanns åtskilliga andra orsaker. En friherre angav ”derangerad ekonomi” istället för det vanliga ”gäld” medan en drängen A.P. sökte fristad för att undvika äktenskap. En annan dräng Lars A och ”pigan Märta” begav sig istället till Marstrand för att gifta sig mot svärföräldrarnas vilja.

Många lockades att avsegla till Marstrand med stulen reskassa till dess Gustav III förklarade att dessa individer skulle utlämnas och satte stopp för det hela. Men innan dess – tänk dig den samling människor som befann sig på den lilla ön! Huset dit alla gick för att anmäla sig och ange sitt ärende till ön finns kvar än idag – Högvakten beläget intill Silverpoppeln. Du passerar det innan du går uppför fästningsbacken.

När du är i närheten av Silverpoppeln, passa på att titta på Rådhuset, den gammalrosa stenbyggnaden. Trädet, Silverpoppeln är planterad 1886 medan huset faktiskt är dryga 200 år äldre, byggt 1647. Det är Bohusläns äldsta offentliga stenbyggnad och i entréplanet ligger Marstrands bibliotek, men byggnaden har en mörk historia. Under häxprocesserna 1669-1672 hölls rättegångarna mot dem som var anklagade för trolldom i de rum där biblioteket är idag, och i källaren hölls de anklagade fängslade. Man vågade inte sätta dem uppe på Carlstens fästning med de ”vanliga” fångarna eftersom man inte visste vad som kunde hända då …

Det finns oändligt många historier och spännande historik från Marstrand. Berättelser som dessutom är sanna!

Denna lilla ö har mycket att erbjuda om man är intresserad av gånga släkters steg och har lite fantasi. När dimman bäddar in både hamnen och gränderna i ett töcken kan man tänka sig hur det såg ut när fångar var på flykt från Carlstens fästning eller då tjuvgodset skyndsamt lastades på ett väntande skepp.

För vidare information om Marstrand: http://www.marstrand.se/